O nás | gynscreen.sk

Prinášame
na Liptov kvalitnú prenatálnu diagnostiku

Už nemusíte cestovať za expertným sonografickým vyšetrením Vášho bábätka, ale môžete využiť naše bohaté skúsenosti z prenatálnej diagnostiky priamo na Liptove. V našej ambulancii pracujeme s moderným ultrazvukovým prístrojom najvyššej triedy, ktorý nám umožňuje poskytnúť maximálnu informáciu o Vašom dieťatku a možnom riziku už na začiatku tehotnosti. Nenecháme Vás v tom samé! Podrobne Vám vysvetlíme každé vyšetrenie a umožníme Vám ľahký prechod najkrajším obdobím v živote ženy.

Naším cieľom je poskytnúť odbornú starostlivosť nielen budúcim mamičkám, ale aj dámam každého veku.

Gynekologickú a prenatálnu starostlivosť poskytujeme stálym a taktiež novým pacientkam

Náš tím

MUDr. Eva Rukavicová

odborný garant
gynekológ - pôrodník
špecialista  v ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve

MUDr. Eva Rukavicová je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 pracovala na I. gynekologicko-pôrodníckej  klinike SZU a UNB v Bratislave, na pracovisku zabezpečujúcom  špičkovú prenatálnu starostlivosť pre celé Slovensko. V roku 2012 získala špecializáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo a v roku 2018 subšpecializáciu v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. Od roku 2009 sa  pod vedením najlepších sonografistov na Slovensku začala intenzívne venovať ultrazvukovej diagnostike v gynekológii a pôrodníctve a výkonom pod ultrazvukovou kontrolou. Disponuje FMF certifikátom (Fetal Medicine Foundation, London) pre vykonávanie ultrazvukového screeningu v I. trimestri gravidity. Jej ambíciou je zužitkovať svoje skúsenosti a vedomosti na Liptove a prispieť tak k rozvoju prenatálnej diagnostiky v regióne.

Lucia Durdíková

sestra

Lucia Durdíková študovala na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku. Po úspešnom ukončení štúdia pracovala krátky čas v centre sociálnych služieb a následne niekoľko rokov na Gynekologicko – pôrodníckej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. V súčasnosti si ďalej zvyšuje kvalifikáciu na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v RK.